Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego , Wydziału Pedagogiki ze specjalnością nauczanie wczesnoszkolne.