Przeczytałam Kryształowe Przebudzenie Marzeny Tomaszczak. Bo jak inaczej można zareagować na wyznanie wiary? Na szczery opis własnej przemiany? Na pytania stawiane Absolutowi, sobie, innym ludziom? Wreszcie na nieśmiałe, autorskie próby udzielenia odpowiedzi? WYZNANIE WIARY. Tomik wierszy Marzeny Tomaszczak jest jednym wielkim wyznaniem wiary. Wiary w Boga, w Absolut, w Energię, w Przemianę a na końcu wiary w Człowieka, który dzięki i poprzez energię i umożliwiającą ją przemianę duchową zawsze Boga szuka, zawsze Go potrzebuje, zawsze o Niego pyta i do Niego się zwraca. Bóg u Marzeny Tomaszczak to sprawiedliwość i dobro, to sacrum, dzięki któremu mamy nadzieję. Pisze: „Jeden jest Bóg dla wszystkich nas” i w tym wyznaniu, w tym przekonaniu widzę wolę, widzę dążenie do jedności zwaśnionych, skłóconych, podzielonych. To ponadczasowe, uniwersalne przesłanie. OPIS PRZEMIANY. Tomik wierszy Marzeny Tomaszczak jest osobistym zapisem duchowej zmiany, jaką przeszła Autorka. Jest zapisem Jej rozterek i wątpliwości, jest zapisem Jej drogi do harmonii, spokoju i tego, co sama nazywa normalnością. Takiej samej przemiany życzy Autorka i nam – czytelnikom. W kontakcie z Jej wierszami stajemy się nie tylko świadkami tej zmiany, świadkami tego, co nazywa Ona przebudzeniem. Jesteśmy tej zmiany uczestnikami, dostajemy szansę, możliwość, dostajemy osobiste, szczere i najprawdziwsze odautorskie słowo. To dla czytelnika sytuacja wyjątkowa. To sytuacja, której nie sposób oceniać w kategoriach literackich. To sytuacja egzystencjalna. Tomik wierszy Marzeny Tomaszczak to stale ponawiana próba udzielenia odpowiedzi na biograficzne, indywidualne a także uniwersalne, dotyczące całej wspólnoty pytania. To odwieczne pytanie o „ ja”. Kim jestem i co tutaj robię? Jakie jest moje zadanie i czy dobrze się z niego wywiązuję? To pytania o innych, o nasze z nimi relacje. O ludzką niechęć i zawiść, o przeszłość, która blokuje i boli, o wspólnotę, którą czeka:

„Nowa era, nowy świat

Człowiek człowiekowi brat

Każdy w sobie dobro ma

Lecz zapomniał, skąd je zna.”

Te pytania to nasza kultura, nasza tradycja, nasza tożsamość. To uniwersalne, ponadczasowe fundamenty naszej egzystencji. ODPOWIEDZI. Marzena Tomaszczak podejmuje próbę udzielenia odpowiedzi na te ważne pytania. To siła i wyjątkowość tych wierszy. Odpowiedzi subiektywnych, opartych na wierze, przemyślanych, własnych a przez to bezcennych. W tych odpowiedziach jest Autorka- otwarta, przezroczysta nawet. Autorka, która kończy modlitwą. Ale tę przeczytajcie już sami.

prof. Mirosława Dziemianowicz

 

Z powodu pytań , dlaczego ”Kryształowe Bajki” , dlaczego „Kryształowe Przebudzenie”, spróbuje odpowiedzieć jak to się zaczęło.
…. kiedy poddałam się głębokim  medytacją trzy lata temu, jawił mi się kryształ już przy pierwszym osiągnięciu stanu ciszy. Kryształ był wielki jak beczka i zobaczyłam go na wysokości 2/3 Ślęzy. Widziałam jego kolory , jego promieniowanie, czułam jego siłę i moc. Pradawna góra Ślęża pojawiła się jako ważny czakram energii.
Jednak nie tylko to było zaskoczeniem. Zobaczyłam, że wśród osób, które są ze mną, w każdym z nich zatopione są  kryształy  o różnej wielkości i kształcie. Opisałam to w wierszu KRYSZTAŁOWY KWIAT. Gdyby nie fakt uzdrowienia podczas tej ceremonii  mojej prawej piersi, poczułam ciepło, zobaczyłam „laser” odchodzący w moją stronę od kryształu jednego z uczestników. Lecz dziś już wiemy, że cudów nie ma. To siła natury , która jest wokół nas i w nas i kiedy jesteśmy otwarci na jej moc ona po prostu się pojawia. Stąd KRYSZTAŁ w bajkach i wierszach , które pisane były lekko, szybko , nawet pismem automatycznym, stając się przesłaniem .
Dzisiaj moje bajki dają  dzieciom siłę, moc, mądrość, dobroć oraz dobry wybór, zaś wiersze są swoistą transformacją w poszukiwaniu złotego środka na normalność w tych pędzących, matrixowych czasach.
Marzena Tomaszczak

 

 

 

Marzena Tomaszczak

 

Kryształowe bajki – Marzena Tomaszczak