Nie jestem stary, gniewny ani ironiczny. Również nie jestem przystojny, mądry ani delikatny. Jestem