Anna Szerszeńska jest specjalistką praktykującą w Warszawie. Zarówno
tytuł logopedy (1991), jak i neurologopedy (2002), uzyskała na
Uniwersytecie Gdańskim, z którym związana była również jako wykładowca.
Pracowała także w Akademii Pedagogiki Specjalnej, gdzie prowadziła zajęcia z balbutologii. Jej zainteresowania od początku koncentrowały się na zaburzeniach
płynności mowy.

Była stypendystką rządu francuskiego (2001), a w 2011 roku uzyskała francuski
tytuł logopedy i neurologopedy. Jest autorką poradnika dla rodziców
dzieci jąkających się „Jąkanie to nie wyrok” (2013).
W 2016 roku ukończyła Europejską Kliniczną Specjalizację Zaburzeń
Płynności Mowy (European Clinical Specialization in Fluency Disorders
ECSF). Obecnie pełni funkcję mentora w tym programie.

Anna Szerszeńska uczestniczyła w szkoleniach prowadzonych przez specjalistów z Polski, Francji, Belgii, Niemiec, Irlandii, Stanów Zjednoczonych Wielkiej Brytanii i Malty.

Jest melomanką. Szczególnie lubi utwory skrzypcowe, a jej ulubioną artystką
jest Anne-Sophie Mutter.