Claire Marie jest psycholożką kliniczną, szamanką, badaczką i
autorką. Z wykształcenia – etnopsychiatra, przez dwadzieścia lat pracowała
w warunkach szpitalnych w tak różnych dziedzinach, jak uzależnienia,
psychiatria, psychologia pracy i przewlekły ból. Dziś dzieli swój czas między
Francję a Anglię. Kontynuując działalność w szpitalu i w zakresie opieki
indywidualnej, rozwija praktykę szamańską, aby uczestniczyć w
powstawaniu nowego społeczeństwa.
Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, odwiedź jej stronę internetową:
www.claire-marie.eu