Magdalena Anna Dapczyńska, urodzona 26.01.1971 r. w Sosnowcu. Naturopata, opiekun medyczny.
Autor warsztatów „Jedno życie – moje widzenie świata”.
Marzycielka, idealistka podążająca własną ścieżką wśród różnych nurtów i sposobów
patrzenia na świat, człowieka i to, co w nim ukryte.
Dusza romantyczna, kochająca zwierzęta, poezję, literaturę piękną, muzykę i sztukę.
Wiersze – jako najlepszy sposób na przekazanie uczuć, trosk, tęsknot i uduchowionego
spojrzenia na świat – pisze od wczesnych lat.