Książka „Słowa Miłości. Moje rozmowy z Duszą” nie jest poradnikiem, dyskursem o wartościach czy opisem perspektyw rozwojowych człowieka i Ziemi. To po prostu zbiór wybranych fragmentów rozmów, które odbyłam ze swoją Duszą, przeplatany kilkoma tekstami poetyckimi. Rozmowy są autentyczne, nie tworzę tu żadnej fikcji literackiej. Tak samo jest z poezją – stanowi świadectwo moich doświadczeń. Odnajdziesz w tych zapiskach wiele różnych wątków, jednak ich wspólnym rdzeniem jest moja głęboka potrzeba budowania świadomości Siebie poprzez nawiązanie czułej, opartej na Miłości relacji ze Sobą jako wcieloną Duszą.

Bez Duszy ja, Człowiek, nie istnieję. Ona beze mnie – tak. We wzajemnym czuciu naszej Boskiej i zarazem Człowieczej Jedni poznajemy, czym jest Miłość. Dlatego słowa, które przeczytasz w tej książce, traktują o czymś najbardziej rdzennym w Człowieku, z czego wywodzą się wszystkie składowe jego rzeczywistości. W podstawowy sposób ich sens można sprowadzić do rozważań na temat samopoznania. Formalnie te słowa dotyczą mnie, jednak w swej Istocie, jako wcielona Dusza, jestem taka jak każdy inny Człowiek doświadczający Życia. Ufam więc, że Ty również odnajdziesz w nich własną Prawdę.

09 – Słowa Miłości. Moje rozmowy z Duszą. – otoksiazka.com